عکس و متن پر انرژی برای صبح بخیر

Good Morning

عکس و متن پر انرژی برای صبح بخیر

از این عکس ها و متن ها برای روز شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه برای صبح بخیر استفاده کنید و نوید بخش یک روز پر انرژی باشید.

زندگی …

سازِ دل است …

تو نوازنده‌ٔ این سازی

و بس ..

تو اگر شاد زنے شاد

شوی …

گرچہ باشی

چو قناری به قفس !

شاد بزن شاد شوی!!

صبح بخیر و شادی

.

.

سلام

سرتون سلامت

چشماتون پر نور

کامتون عسل

لحن تون عاشقانه

حرفاتون غزل

دلتون گرم

لبتون خندون

حالتون خوب باشه الهی

صبح زیباتون بخیر و خوشی

صبح بخیر خنده دار

الهی صبح را آفریدی

و ما را خلقتی

دوباره بخشیدی

خلقت دوباره ی تو

را در این صبح فرح بخش

و پر نشاط شاکریم

خدایا شکرت

صبح یکشنبتون بخیر

.

.

‍ من در سبد صبح

سلامی دارم

با تابش خورشید

پیامی دارم

از هستی عشـق

هستم پا برجا

با عشق خداوند

دوامی دارم

سلام

صبحتون بخیر

جملات صبح بخیر

سلام صبح بخیر

امروزتان سرشار از صلح و آرامش

روزتان را با یک بغل

انرژی شروع کنید

و به خود بگوئید

عالی هستید

تا عالی شوید

و باور کنید

هر چه بگوئید همان می شوید

.

.

صبح قشنگتون بخیر

خونه هاتون پر بركت

شادی توی دلهاتون

آرامش توی قلبهاتون

دلتون پر امید

وجودتون سلامت

رابطه هاتون پر از عشق

سلام دوستان

روز خوبی داشته باشید

.

.

سلام به امروز

سلام بہ صبح

سلام بہ زندگے

سلام بہ مهربانے

سلام بہ مهر و دوستے

سلام برعشق

و سلام بہ شمادوستان عزیز

سلام

صبحتان بخیر

تصاویر صبح بخیر

مهربان كـه باشی …

خورشید از سمت قلب تو

طلوع خواهد ڪرد

و صبح مگر چیست؟

جز لبخند مهربانت…

سلام

صبح بخیر

لبخند خدا بدرقه نگاه مهربانتان

.

.

‍ صبح مےآید

ڪہ زندگے راتقسیم ڪند

در شهر و لبخند را تقدیم ڪند

بر لبها

ما نیز تقسیم ڪنیم

عشق را، لبخند را

مهربانے را، در میان دوستانمان

با سلامے گرم

سلام صبح زیباتون بخیر

صبح بخیر عاشقانه

سر آغاز صبح

قلبی که امواجش

روی فرستنده های آسمانی،

تنظیم شده باشد،

همیشه

موسیقی زیبای پرستش،

از آن شنیده می شود!

دوستان قلبتان آسمانی

و صبحتون بخیر و شاد باد

.

.

صبح یعنی آغـــــاز

صبح یعنی پــرواز

قد کشیدن در بـــاد

فکر رفتن باشیــــم

چه کسی می گوید

پشت این ثانیه هـا

تاریکست گام اگــر

برداریم روشنی نزدیکست

سلام صبحتون بخیر

.

.

برخیز و سلامی کن

و لبخند بزن

که این صبح نشانے

ز غم و غصہ ندارد

لبخندخدا در نفس صبح عیان است

بگذار خدا دست به قلبت بگذارد

سلام

صبحتان بخیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + پانزده =

بستن